Lema 25 – Deva 25

 • Her derde devâ bir şifa isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani, tevbe, istiğfar, namaz ve kulluk vasıtasıyla imandan gelen ilâcı kullanınız.
 • Dünyaya gösterdikleri yoğun alakadan dolayı ehl-i gafletin dünya gibi büyük, hasta, mânevî bir vücudu vardır. İman tüm bu manevi vücudu ortadan kaldırır.

Lema25Deva Tevbe kullukla imaniniz artiriniz

twitter/Lema25Deva25, facebook/Lema25Deva25, erisale/Lema25Deva25

Lema 25 – Deva 23

 • Hastalığında etrafındakilerinin davranışlarının yumuşaması gibi, Rahmânü’r-Rahîm olan Allah’ın da şefkati sana yönelir.
 • Madem O var, sana bakar; sana herşey var. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki, iman ve teslimiyetle Ona intisap etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin.

Lema25 Deva23 Madem Allah var her sey vardir

facebook/Lema25Deva23twitter/Lema25Deva23erisale.com/Lema25Deva23

Lema 25 – Deva 22

 • Allah dostları manevi tehlikelerden korunmak için iki esası takip etmişlerdir;
  1. Rabıta-i mevt: Ölümü ve dünyanın fânî olduğunu düşünerek nefsin aldatmacalarından kaçınmak.
  2. Nefsin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için, çile ve riyazette bulunmak.
   Hastalıklar bu iki esası yaşattığı için manevi istifade sağlar.

Lema25 Deva22 Rabitai Mevt Memento Mori Olumu Hatirlamak

facebook/Lema25Deva22, twitter/Lema25Deva22erisale.com/Lema25Deva22

Lema 25 – Deva 20

 • Hastalık iki kısımdır.
  • Hakikî hastalık: normal hastalıklardır. Tedavi için ilaçları kullanmak ve hekimleri dinlemek gerekir fakat tesiri ve şifaCenâb-ı Haktan bilmek gerektir. Derdi O verdiği gibi, şifayı da O veriyor.
  • Vehmî hastalık: vesveseye dayalı hayali hastalıklar. Bunun en müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet verilmezse küçülür, dağılır. Vehmi hastalık devam ederse hakikatmış gibi algılanır.

Lema25 Deva20 vehim vesvese hastalik

facebook/Lema25Deva20twitter/Lema25Deva20

Lema 25 – Deva 19

 • Hayat daima sıhhat ve afiyet içinde monoton şekilde devam etse “yokluk”u ve “hiçlik”i hissettirip hayatı sıkıntılı duruma sokar. Musibetler hayatın kıymetini ortaya çıkartır.
 • Musibetlerin, şerlerin, hattâ günahların aslı ve mayası hiçliktir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Sadece rahat içinde kalmak hiçlikteki karanlığı hissettirir. Hareket ve başkalaşma varlığın ışığını ortaya çıkarır.
 • Hastalıklar kıymetli hayatı saflaştır, terakki ettirir, kemale erdirir.

Lema 25 Deva19 Hastalik hayati gelistirir saflastirir

facebook/Lema25Deva19twitter/Lema25Deva19