Lema 25 – Deva 11

Yirmi Beşinci Lema – On Birinci Deva

 • Önceki hastalıklarından geriye, o hastalığı geçmiş olmasının hazzı ve ona sabretmiş olmanın sevabı kalmıştır. Gelecekteki hastalıkları düşünmek de divaneliktir. Sen, Cenâb-ı Hakkın sana verdiği bütün sabır kuvvetini sağa sola dağıtma, bu saatteki eleme yönelt, “Y SABÛR” de, dayan.

Lema25 Deva11 Sabir kuvvetini saga sola dagitma

facebook/lema25deva11twitter/Lema25Deva11

Lema 25 – Deva 10

Yirmi Beşinci Lema – Onuncu Deva

 • Ey lüzumsuz merak eden hasta! Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen, merak etmemeye çalış. Yani, hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes.
 • Nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir; öyle de, şekvâ, hastalığı, musibeti tezyid eder.

Lema25 Deva10 Sukur nimeti artirir sikayet musibeti cogaltir

facebook.com/lema25deva10twitter.com/lema25deva10

Lema 25 – Deva 9

Yirmi Beşinci Lema – Dokuzuncu Deva

 • Bazen hastalıktan ölüme neden olduğu için korkulur.
  • “Ecel kaçınılmazdır, ertelenemez.” Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler, o ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar.
 • Ehl-i iman için ölüm, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir; hem dünya meydanındaki imtihandan, talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur.

Lema25 Deva9 Olum kulluk gorevinin sona ermesidir

facebook.com/Lema25Deva9twitter.com/L25D9

The Letter 1 – The Question 1

Originally posted on Journey to the Beyond:

The Letter 1 The Question 1 Life and Death

The death of living fruits or animals in the human stomach is the beginning of their rising to the level of human life; it may therefore be said that being thus, their death is more orderly and created than is their life.

If the death of plant life, the lowest level of life, is created, wise, and ordered in that way, the death that befalls human life, the highest level of life, must be the same. Similarly, as a seed sown in the ground becomes a tree in the world of the air, so a man who is laid in the earth will surely produce the shoots of an everlasting life in the Intermediate Realm.

http://www.erisale.com/letter1https://www.facebook.com/letter1https://twitter.com/letter1

Orijinali görüntüle

Lema 25 – Deva 8

Yirmi Beşinci Lema – Sekizinci Deva

 • Ey âhiretini düşünen hasta! Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler.
 • “Ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer; imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker.” Hadis-i Şerif
 • Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır; bu hayat-ı dünyeviyede dahi kalb, vicdan, ruh için mânevî hastalıklardır.

Lema25Deva8 Agacin meyve dokmesi gibi hastalik gunahları silker Hadisi serifhttps://www.facebook.com/deva8
– https://twitter.com/deva8

The Words – Word 1 – Bismillah

Lema 25 – Deva 7

Yirmi Beşinci Lema – Yedinci Deva

 • Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i İlâhiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilâkis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü birşey devam etse tesirini kaybeder.
 • “Herşey zıddıyla bilinir.” Karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir.

Lema25 Deva7 Her sey ziddiyla bilinir

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/900536263307793
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/516201697069502464