21. Lema – 4. Düstur – İhlası Kıran Sebepler

 • İhlası kıran sebepler;
  • Birincisi: Menfaat-i maddiye cihetinden gelen rekabet.
  • İkincisi: Hubb-u cahtan gelen şöhretperestlik saikasıyla ve şan ve şeref perdesi altında teveccüh-ü âmmeyi kazanmak, nazar-ı dikkati kendine celb etmekle enâniyeti okşamak ve nefs-i emmâreye bir makam vermek
  • Üçüncüsü: Korku ve tamâdır. (Bkz: Hücumat-ı Sitte)

Lema21 Dustur3 ihlasi kiran sebepler

 

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/875182829176470
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/500736808322220037
– http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21

21. Lema – 3. Düstur

Yirmi Birinci Lema – Üçüncü Düstur

 • Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz.
 • Kuvvet haktadır ve ihlâstadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlâs ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar.
 • “Başkalarını kendi nefislerine tercih ederler.” Haşir Sûresi, 59:9
 • “Ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim” arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur; fakat mâbeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir.

Lema21 Dustur3 Kuvvetinizi ihlasta hakta bilmelisinizhttps://twitter.com/risaleinurozet/status/495485059672338432
– https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/867284643299622
– http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21

21. Lema – 2. Düstur’dan

 • Üç elif birlik olmazsa, üç kıymeti var fakat birlik olursa yüz on bir kıymet alır. [1,1,1; 1+1+1; 111]
  Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Uhuvvetle birlikte olurlarsa dört bin dört yüz kırk dört değeri alır. [4+4+4+4, 4444]

Lema21 - Dustur2 Uc Elif Ittihat birlik ihlas risalesi

 

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/865304923497594
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/494170781015080962
– http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21