21. Lema – 1. Düstur

1. Düstur

 • Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

 • Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.

 • O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmetiktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder.

 • Bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.

Lemalar 21 Dustur1 Amelinizde Rizayi Ilahi Olmali

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=859273194100767
https://twitter.com/risaleinurozet/status/490207702841589760
- http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21

21. Lema – Yusuf 53

 • “Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder-ancak Rabbim rahmet ederse o müstesna.” Yusuf, 53
  •  Ayete göre nefs-i emmâreye itimad edilmez. Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın.

Yusuf 53 Nefis daima kotulugu emreder- tamamı: http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=857659627595457
https://twitter.com/risaleinurozet/status/489116632275750913

21. Lema’dan

Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir. İhlâsı kıracak esbabdan yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz.

Lema 21 Seytan hizmet hadimleri ile cok ugrasir

https://twitter.com/risaleinurozet/status/488786174404988928
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=856921547669265
http://www.erisale.com/#content.tr.3.268

20. Lema – 6-7. Sebep

 • Altıncısı

  • Ehl-i hakkın ihtilâfı gayretsizliklerinden, olmadığı gibi; gafletli ehl-i dünyanın dünyaya ait işlerdeki ittifakları dahi gayretlilikten değildir.
  • Gafletli ehl-i dünya  yalnız dünyayı düşündüklerinden, bütün gayretlerini dünyaya ait meselelere verirler. Ve o meselede ona yardım edene kuvvetli yapışırlar.
  • Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat! Müthiş ihtilaf hastalığına karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, bakşalarının ayıbına karşı gözünüzü yumunuz.
  • “Onlar boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler.” Furkan, 72
 • Yedincisi

  • Ehl-i hak ve hakikatin ihtilâf ve rekabetleri kıskançlıktan ve hırs-ı dünyadan gelmediği gibi, ehl-i dünyanın ve ehl-i gafletin ittifakları dahi mertlikten ve yüce ruhluluktan değildir.
  • Ehl-i gaflet ve ehl-i dalâlet menfaatlerini kaçırmamak için ortaklarıyla samimâne ittifak ederler.
  • Din ve dünya işlerinde rekabet, gıptahaset ve kıskançlık olmamalı. Kıskançlık ve hasedin sebebi: Birtek şeye çok eller uzanmasındandır. Halbuki ahirette nimetler herkese fazlasıyla yetecek kadar vardır.
  • Ey ehl-i hakikat ve tarikat! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimî bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını iftihar ederek alkışlamak lâzım gelirken, nedendir ki rekabetkârâne o hakikî kardeşlere ve fedakâr yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlâs kaçıyor?

Furkan 72 Onlar yalan sahitlik etmezler

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=852004504827636
https://twitter.com/risaleinurozet/status/485684756181708800

 

20. Lema – 4-5. Sebep

 • Dördüncüsü

  • Ehl-i hidayetin ihtilâfı, âkıbeti düşünmemekten değil, ehl-i dalâletin ittifakları, yüksek nazardan değildir.
   • Ehl-i hidayetistikameti ve ihlâsı muhafaza edemediklerinden, o yüksek makamı muhafaza edemeyip ihtilâfa düşüyorlar.  Ehl-i dalâlet ise, peşin menfaat ve hazır bir lezzet için şiddetli ittifak ediyorlar.
  • Ehl-i hidayetifrat ve tefrit yüzünden, ulvî bir kuvvet kaynağı olan ittifakı kaybeder, ihlâsı da kırılır.
   Bunun ilâcı, “El-hubbu fillâh” (Sadece Allah (cc) için sevmek) sırrıyla, ihlası kazanmaktır.
 • Beşincisi

  • Ehl-i hidayetin ihtilâfı ve adem-i ittifakı zaaflarından olmadığı gibi, ehl-i dalâletin kuvvetli ittifakı da kuvvetlerinden değildir.
  • Zayıflar ittifaka muhtaç oldukları için kuvvetli ittifak ederler. Kuvvetliler, ihtiyacı tam hissetmediklerinden, ittifakları zayıftır.
  • “İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider.” Enfâl, 46.
  • “Birbirinizle iyilik ve takvâda yardımlaşın.” Mâide, 2.

Lema20-Sebep5 Ihtilafa ayriliga dusmeyin

- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=851540808207339
https://twitter.com/risaleinurozet/status/485405029730627584
http://www.erisale.com/#content.tr.3.261
http://www.ortakhatim.com/mukabele/MEAL/8.html

Hakikat Çekirdekleri 35

Hakikat Çekirdekleri 35: Zulüm, başına adalet külâhını geçirmiş. Hıyanet, hamiyet libasını giymiş. Cihada, bağy ismi takılmış. Esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad, suretlerini mübadele etmişler.

Hakikat Cekirdekleri 35 Zulum adalet yerine gecmis

- https://twitter.com/risaleinurozet/status/475560192638451712

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=833347973359956

http://risaleinurozet.com/mektubat/hakikat-cekirdekleri

20. Lema – 2-3. Sebep

 • İkincisi

  • Ehl-i dalâletin zilletindendir ittifakları; ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilâfları. Ehl-i dalâlethak ve hakikate istinad etmedikleri için, zayıf ve zelildirler. Tezellül için, kuvvet almaya muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan, başkasının muavenet ve ittifakına samimî yapışırlar.
  • Samimî bir ihlâsşerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet,ihlâs ile kim ne isterse Allah verir.
  • Ehl-i hidayetin ihlası kaybedip kaybetmemesi için dokuz emir;
   1. Kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adâveti ile uğraşmamak.
   2. Daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun ortak paydalara odaklanmak.
   3. “Mesleğim haktır,” yahut “daha güzeldir” denilebilir, “Hak yalnız benim mesleğimdir” denilemez.
   4. Ehl-i hakla ittifaktevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmek.
   5. Ehl-i dalâlete karşı şahs-ı mânevî çıkarıp, o müthiş şahs-ı mânevî-i dalâlete karşıhakkaniyetmuhafaza ettirmek,
   6. Hakkı, bâtılın savletinden kurtarma ideali.
   7. Nefsini ve enâniyetini terk etmek
   8. Yanlış düşündüğü izzetini fark etmek
   9. Ehemmiyetsiz, rekabetkârâne hissiyatını terk etmek
 • Üçüncüsü

  • Ehl-i hakkın ihtilâfı himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehl-i dalâletin ittifakı yüksek himmetinden değildir. Belki ehl-i hidayetin ihtilâfı, gayretlerini verimsiz kullanmasından ve ehl-i dalâletin ittifakı, himmetsizlikten gelen zaaf ve aczdendir.
   • Hak yolunda hizmet edenlerin “Öğrencilerim niçin onun yanına gidiyorlar? Niçin onun kadar taraftarım bulunmuyor?” diye, enâniyet etmesi.
  • Cenâb-ı Hakkın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ’ (sayı çokluğu) ile ve fazla muvaffakiyetle değildir.
  • Hünerkesret-i etbâ’ ile değildir. Belki hünerrıza-yı İlâhîyi kazanmakladır. Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenâb-ı Hakkın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah’ın vazifesine karışma.

Lema20 Sebep3 Sayi coklugu degil Allah Rizasihttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=832252136802873
https://twitter.com/risaleinurozet/status/474841568898473985