Söz 23 – Mebhas 1 – Nokta 2

 • İmanlı kimse her şeyi hikmetlerine uygun, en güzel şekilde görür ve algılar. İmanla bakmayan kimse ise her şeyi en kötü şekliyle algılar ve bundan dolayı korku içerisinde kalır. İmansız kişi elindeki küçük fenerle karanlıktaki tüm nesnelere korkunç anlamlar yükler; imanlı kişi ise elindeki zayıf fenere değil, imanından gelen güvenle asıl aydınlığa, güneşe güvenir ve bundan dolayı her şeyi Allah’ın esmasının tecellisi olarak en olumlu şekilde algılar.

Söz 23 – Mebhas 1 – Nokta 1

Birinci Mebhas – Birinci Nokta

 • İnsan, iman nuru ile âlâ-yı illiyyîne (yücelerden yüce mertebe) çıkar, Cennete lâyık bir kıymet alır. Ve küfür karanlığı ile esfel-i sâfilîne (aşağılardan aşağı seviye) düşer, Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer.
 • Antika bir sanat eseri antikacılar çarşısında çok değer görürken, demirciler çarşısında değer görmez. İnsan da kıymeti yalnızca iman gözüyle bakıldığında anlaşılabilen, küfür gözüyle bakıldığında ise kıymeti anlaşılmayan, basit bir hayvandan ibaret zannedilen harika bir sanat eseridir.

Soz 23 Mebhas1 Nokta1 Alayi illiyyin & Esfeli safilin

facebook/Söz23Mebhas1Nokta1twitter/Söz23Mebhas1Nokta1

Lema 25 – Deva 25

 • Her derde devâ bir şifa isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani, tevbe, istiğfar, namaz ve kulluk vasıtasıyla imandan gelen ilâcı kullanınız.
 • Dünyaya gösterdikleri yoğun alakadan dolayı ehl-i gafletin dünya gibi büyük, hasta, mânevî bir vücudu vardır. İman tüm bu manevi vücudu ortadan kaldırır.

Lema25Deva Tevbe kullukla imaniniz artiriniz

twitter/Lema25Deva25, facebook/Lema25Deva25, erisale/Lema25Deva25

Lema 25 – Deva 23

 • Hastalığında etrafındakilerinin davranışlarının yumuşaması gibi, Rahmânü’r-Rahîm olan Allah’ın da şefkati sana yönelir.
 • Madem O var, sana bakar; sana herşey var. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki, iman ve teslimiyetle Ona intisap etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin.

Lema25 Deva23 Madem Allah var her sey vardir

facebook/Lema25Deva23twitter/Lema25Deva23erisale.com/Lema25Deva23

Lema 25 – Deva 22

 • Allah dostları manevi tehlikelerden korunmak için iki esası takip etmişlerdir;
  1. Rabıta-i mevt: Ölümü ve dünyanın fânî olduğunu düşünerek nefsin aldatmacalarından kaçınmak.
  2. Nefsin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için, çile ve riyazette bulunmak.
   Hastalıklar bu iki esası yaşattığı için manevi istifade sağlar.

Lema25 Deva22 Rabitai Mevt Memento Mori Olumu Hatirlamak

facebook/Lema25Deva22, twitter/Lema25Deva22erisale.com/Lema25Deva22