Lema 25 – Deva 19

 • Hayat daima sıhhat ve afiyet içinde monoton şekilde devam etse “yokluk”u ve “hiçlik”i hissettirip hayatı sıkıntılı duruma sokar. Musibetler hayatın kıymetini ortaya çıkartır.
 • Musibetlerin, şerlerin, hattâ günahların aslı ve mayası hiçliktir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Sadece rahat içinde kalmak hiçlikteki karanlığı hissettirir. Hareket ve başkalaşma varlığın ışığını ortaya çıkarır.
 • Hastalıklar kıymetli hayatı saflaştır, terakki ettirir, kemale erdirir.

Lema 25 Deva19 Hastalik hayati gelistirir saflastirir

facebook/Lema25Deva19twitter/Lema25Deva19

Lema 25 – Deva 18

 • Ey şükrü bırakıp şekvâya giren hasta! Şekvâ bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekvâ ediyorsun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var, yapmadın.
 • “O kimseler ki, başlarına bir musibet geldiğinde ‘Biz Allah’ın kullarıyız; dönüşümüz de ancak Onadır’ derler.” Bakara Sûresi, 156.
 • Nimette kendinden yukarıya bakıp şekvâ etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı, kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki, şükretsin.

Said Nursi - Lema25 Deva18 Sukur sikayet hak

twitter/Lema25Deva18facebook/Lema25Deva18

Lema 25 – Deva 17

Yirmi Beşinci Lema – On Yedinci Deva

 • Ey hastalık vasıtasıyla hayır yapamamaktan şikayet eden hasta! Şükret. Hayır yapmanın en hâlisinin kapısını sana açan, hastalıktır.
  • Hastalara bakmak sevaptır. Hasta ziyareti sünnettir.
  • Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer.
  • Hasta etrafındakilerin ilgisinin odağındadır.
  • Hastalık dua etmeyi çoğaltır.
 • Hastalık duanın vaktidir; şifa duanın neticesi değil. Belki Cenâb-ı Hakîm-i Rahîm şifa verse, fazlından verir.
 • Dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa, makbul olmadı denilmez. Hâlık-ı Hakîm daha iyi biliyor; menfaatimize hayırlı ne ise onu verir. Bazan dünyaya ait dualarımızı, menfaatimiz için âhiretimize çevirir, öyle kabul eder.

Lema25 Deva17 Hastalarin Duasini Aliniz - Hadis

facebook/Lema25Deva17twitter/Lema25Deva17

Lema 25 – Deva 15

Yirmi Beşinci Lema – On Beşinci Deva

 • Hastalığın suretine bakıp “ah!” eyleme; mânâsına bak, “oh!” de.
 • “En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridir.” Hadis-i Şerif
 • Hastalık, dünya aşkını ve alâkasını hafifleştirdiğinden, vefat ile dünyadan ayrılma acısını azaltır.

Lema25 Deva15 en cok kamil insanlar musibete ugrartwitter/lema25deva15facebook/lema25deva15

Lema 25 – Deva 13

Yirmi Beşinci Lema – On Üçüncü Deva

 • Hastalık bazılarına ehemmiyetli bir definedir, gayet kıymettar bir hediye-i İlâhiyedir. Her hasta, kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir.
 • Hastalık gafleti dağıtır, âhireti düşündürür, ölümü tahattur ettirir, öylece hazırlanır. Bazen öyle bir kazancı olur ki, yirmi senede kazanamadığı bir mertebeyi yirmi günde kazanır.

Lema25 Deva13 Hastalik gafleti dagitir Ahireti hatirlatir

facebook/Lema25Deva13twitter/Lema25Deva13