21. Lema – 2. Düstur’dan

 • Üç elif birlik olmazsa, üç kıymeti var fakat birlik olursa yüz on bir kıymet alır. [1,1,1; 1+1+1; 111]
  Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Uhuvvetle birlikte olurlarsa dört bin dört yüz kırk dört değeri alır. [4+4+4+4, 4444]

Lema21 - Dustur2 Uc Elif Ittihat birlik ihlas risalesi

 

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/865304923497594
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/494170781015080962
– http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21

21. Lema – 2. Düstur

İkinci düstur

 • Hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir.
  • İnsanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkitetmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır.
 • Üç elif birlik olmazsa, üç kıymeti var fakat birlik olursa yüz on bir kıymet alır. [1,1,1; 1+1+1; 111]
  Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Uhuvvetle birlikte olurlarsa dört bin dört yüz kırk dört değeri alır. [4+4+4+4, 4444]

Lema21 Dustur1 Tenkit faziletfurusluk gipta damari

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/863948440299909/
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/493301076368830464
– http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21

21. Lema – 1. Düstur

1. Düstur

 • Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

 • Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.

 • O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmetiktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder.

 • Bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.

Lemalar 21 Dustur1 Amelinizde Rizayi Ilahi Olmali

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=859273194100767
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/490207702841589760
- http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21

21. Lema – Yusuf 53

 • “Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder-ancak Rabbim rahmet ederse o müstesna.” Yusuf, 53
  •  Ayete göre nefs-i emmâreye itimad edilmez. Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın.

Yusuf 53 Nefis daima kotulugu emreder- tamamı: http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21
– https://www.facebook.com/photo.php?fbid=857659627595457
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/489116632275750913

21. Lema’dan

Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir. İhlâsı kıracak esbabdan yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz.

Lema 21 Seytan hizmet hadimleri ile cok ugrasir

https://twitter.com/risaleinurozet/status/488786174404988928
– https://www.facebook.com/photo.php?fbid=856921547669265
– http://www.erisale.com/#content.tr.3.268

20. Lema – 6-7. Sebep

 • Altıncısı

  • Ehl-i hakkın ihtilâfı gayretsizliklerinden, olmadığı gibi; gafletli ehl-i dünyanın dünyaya ait işlerdeki ittifakları dahi gayretlilikten değildir.
  • Gafletli ehl-i dünya  yalnız dünyayı düşündüklerinden, bütün gayretlerini dünyaya ait meselelere verirler. Ve o meselede ona yardım edene kuvvetli yapışırlar.
  • Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat! Müthiş ihtilaf hastalığına karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, bakşalarının ayıbına karşı gözünüzü yumunuz.
  • “Onlar boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler.” Furkan, 72
 • Yedincisi

  • Ehl-i hak ve hakikatin ihtilâf ve rekabetleri kıskançlıktan ve hırs-ı dünyadan gelmediği gibi, ehl-i dünyanın ve ehl-i gafletin ittifakları dahi mertlikten ve yüce ruhluluktan değildir.
  • Ehl-i gaflet ve ehl-i dalâlet menfaatlerini kaçırmamak için ortaklarıyla samimâne ittifak ederler.
  • Din ve dünya işlerinde rekabet, gıptahaset ve kıskançlık olmamalı. Kıskançlık ve hasedin sebebi: Birtek şeye çok eller uzanmasındandır. Halbuki ahirette nimetler herkese fazlasıyla yetecek kadar vardır.
  • Ey ehl-i hakikat ve tarikat! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimî bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını iftihar ederek alkışlamak lâzım gelirken, nedendir ki rekabetkârâne o hakikî kardeşlere ve fedakâr yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlâs kaçıyor?

Furkan 72 Onlar yalan sahitlik etmezler

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=852004504827636
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/485684756181708800