Lema 26 – Rica 3-4

Üçüncü Rica

 • Günde bir taşı bina-yı ömrümün düştü yere,
  Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber
  Niyazi-i Mısrî
 • Dil bekàsı, Hak fenâsı istedi mülk-ü tenim,
  Bir devâsız derde düştüm, ah ki Lokman bîhaber
  Niyazi-i Mısrî

 • Mahşerde herkes “Nefsî, nefsî” dediği zaman, yine “Ümmetî, ümmetî” diyen zâtın şefaati altına girmenin çaresi, sünnet-i seniyyeye uymaktır.

Dördüncü Rica

 • Bir ticaret yapmadım, nakd-i ömür oldu hebâ,
  Yola geldim, lâkin göçmüş cümle kervan bîhaber.
  Ağlayıp, nâlân edip, düştüm yola tenhâ, garip,
  Dîde giryan, sîne biryan, akıl hayran, bîhaber.
  Niyazi-i Mısrî
 • Allah, yarattığı bu muhteşem saraya elbette bizimle irtibat kurmak için kitabını (Kur’an-ı Kerim) bırakmıştır. Ebedî hazinenin anahtarı onu okumaktır.

Lema 26 - Rica 4 Iman Teslim Kuran

twitter/Lema26Rica3-4, facebook/Lema26Rica3-4, erisale/Lema26Rica3-4

Lema 26 – Rica 1-2/16

Yirmi Altıncı Lema

 • “Kâf hâ yâ ayn sâd. Bu âyetler, kulu Zekeriya’ya Rabbinin rahmetini zikirdir. Hani o Rabbine gizlice niyaz ederek demişti ki: Ey Rabbim, artık benim kemiklerim yıprandı, başım ihtiyarlıkla tutuşup saçlarım aklandı. Sana ettiğim dualarımda da, ey Rabbim, ben hiç mahrum kalmadım.” Meryem Sûresi, 19:1-4.

Birinci Rica

 • Bu ilk rica ve sonrasındaki ricaların menbaı imandır.

İkinci Rica

 • Ey ihtiyarlar! Kur’ân-ı Hakîmde “er-Rahmânü’r-Rahîm” sıfatlarıyla kendini bizlere takdim eden ve hadsiz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren Hâlık-ı Rahîmimizin rahmeti, ihtiyarlığımızda en büyük bir rica ve en kuvvetli bir ziyadır. Bu rahmeti bulmak, iman ile o Rahmân’a intisap etmek ve ferâizi kılmakla O’na itaat etmektir.

Lema26 Rica2 Ihtiyarlar Risalesi erRahman Rahim

twitter/Lema26R1-2, facebook/Lema26R1-2, erisale/Lema26R1-2

Lema 25 – Deva 25

 • Her derde devâ bir şifa isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani, tevbe, istiğfar, namaz ve kulluk vasıtasıyla imandan gelen ilâcı kullanınız.
 • Dünyaya gösterdikleri yoğun alakadan dolayı ehl-i gafletin dünya gibi büyük, hasta, mânevî bir vücudu vardır. İman tüm bu manevi vücudu ortadan kaldırır.

Lema25Deva Tevbe kullukla imaniniz artiriniz

twitter/Lema25Deva25, facebook/Lema25Deva25, erisale/Lema25Deva25

Lema 25 – Deva 23

 • Hastalığında etrafındakilerinin davranışlarının yumuşaması gibi, Rahmânü’r-Rahîm olan Allah’ın da şefkati sana yönelir.
 • Madem O var, sana bakar; sana herşey var. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki, iman ve teslimiyetle Ona intisap etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin.

Lema25 Deva23 Madem Allah var her sey vardir

facebook/Lema25Deva23twitter/Lema25Deva23erisale.com/Lema25Deva23

Lema 25 – Deva 22

 • Allah dostları manevi tehlikelerden korunmak için iki esası takip etmişlerdir;
  1. Rabıta-i mevt: Ölümü ve dünyanın fânî olduğunu düşünerek nefsin aldatmacalarından kaçınmak.
  2. Nefsin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için, çile ve riyazette bulunmak.
   Hastalıklar bu iki esası yaşattığı için manevi istifade sağlar.

Lema25 Deva22 Rabitai Mevt Memento Mori Olumu Hatirlamak

facebook/Lema25Deva22, twitter/Lema25Deva22erisale.com/Lema25Deva22