21. Lema – 2. Düstur

İkinci düstur

 • Hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir.
  • İnsanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkitetmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır.
 • Üç elif birlik olmazsa, üç kıymeti var fakat birlik olursa yüz on bir kıymet alır. [1,1,1; 1+1+1; 111]
  Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Uhuvvetle birlikte olurlarsa dört bin dört yüz kırk dört değeri alır. [4+4+4+4, 4444]

Lema21 Dustur1 Tenkit faziletfurusluk gipta damari

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/863948440299909/
https://twitter.com/risaleinurozet/status/493301076368830464
http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21

21. Lema – 1. Düstur

1. Düstur

 • Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

 • Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.

 • O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmetiktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder.

 • Bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.

Lemalar 21 Dustur1 Amelinizde Rizayi Ilahi Olmali

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=859273194100767
https://twitter.com/risaleinurozet/status/490207702841589760
- http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21

21. Lema – Yusuf 53

 • “Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder-ancak Rabbim rahmet ederse o müstesna.” Yusuf, 53
  •  Ayete göre nefs-i emmâreye itimad edilmez. Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın.

Yusuf 53 Nefis daima kotulugu emreder- tamamı: http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-21
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=857659627595457
https://twitter.com/risaleinurozet/status/489116632275750913

21. Lema’dan

Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir. İhlâsı kıracak esbabdan yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz.

Lema 21 Seytan hizmet hadimleri ile cok ugrasir

https://twitter.com/risaleinurozet/status/488786174404988928
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=856921547669265
http://www.erisale.com/#content.tr.3.268

20. Lema – 6-7. Sebep

 • Altıncısı

  • Ehl-i hakkın ihtilâfı gayretsizliklerinden, olmadığı gibi; gafletli ehl-i dünyanın dünyaya ait işlerdeki ittifakları dahi gayretlilikten değildir.
  • Gafletli ehl-i dünya  yalnız dünyayı düşündüklerinden, bütün gayretlerini dünyaya ait meselelere verirler. Ve o meselede ona yardım edene kuvvetli yapışırlar.
  • Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat! Müthiş ihtilaf hastalığına karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, bakşalarının ayıbına karşı gözünüzü yumunuz.
  • “Onlar boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler.” Furkan, 72
 • Yedincisi

  • Ehl-i hak ve hakikatin ihtilâf ve rekabetleri kıskançlıktan ve hırs-ı dünyadan gelmediği gibi, ehl-i dünyanın ve ehl-i gafletin ittifakları dahi mertlikten ve yüce ruhluluktan değildir.
  • Ehl-i gaflet ve ehl-i dalâlet menfaatlerini kaçırmamak için ortaklarıyla samimâne ittifak ederler.
  • Din ve dünya işlerinde rekabet, gıptahaset ve kıskançlık olmamalı. Kıskançlık ve hasedin sebebi: Birtek şeye çok eller uzanmasındandır. Halbuki ahirette nimetler herkese fazlasıyla yetecek kadar vardır.
  • Ey ehl-i hakikat ve tarikat! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimî bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını iftihar ederek alkışlamak lâzım gelirken, nedendir ki rekabetkârâne o hakikî kardeşlere ve fedakâr yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlâs kaçıyor?

Furkan 72 Onlar yalan sahitlik etmezler

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=852004504827636
https://twitter.com/risaleinurozet/status/485684756181708800

 

20. Lema – 4-5. Sebep

 • Dördüncüsü

  • Ehl-i hidayetin ihtilâfı, âkıbeti düşünmemekten değil, ehl-i dalâletin ittifakları, yüksek nazardan değildir.
   • Ehl-i hidayetistikameti ve ihlâsı muhafaza edemediklerinden, o yüksek makamı muhafaza edemeyip ihtilâfa düşüyorlar.  Ehl-i dalâlet ise, peşin menfaat ve hazır bir lezzet için şiddetli ittifak ediyorlar.
  • Ehl-i hidayetifrat ve tefrit yüzünden, ulvî bir kuvvet kaynağı olan ittifakı kaybeder, ihlâsı da kırılır.
   Bunun ilâcı, “El-hubbu fillâh” (Sadece Allah (cc) için sevmek) sırrıyla, ihlası kazanmaktır.
 • Beşincisi

  • Ehl-i hidayetin ihtilâfı ve adem-i ittifakı zaaflarından olmadığı gibi, ehl-i dalâletin kuvvetli ittifakı da kuvvetlerinden değildir.
  • Zayıflar ittifaka muhtaç oldukları için kuvvetli ittifak ederler. Kuvvetliler, ihtiyacı tam hissetmediklerinden, ittifakları zayıftır.
  • “İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider.” Enfâl, 46.
  • “Birbirinizle iyilik ve takvâda yardımlaşın.” Mâide, 2.

Lema20-Sebep5 Ihtilafa ayriliga dusmeyin

- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=851540808207339
https://twitter.com/risaleinurozet/status/485405029730627584
http://www.erisale.com/#content.tr.3.261
http://www.ortakhatim.com/mukabele/MEAL/8.html

20. Lema – 2-3. Sebep

 • İkincisi

  • Ehl-i dalâletin zilletindendir ittifakları; ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilâfları. Ehl-i dalâlethak ve hakikate istinad etmedikleri için, zayıf ve zelildirler. Tezellül için, kuvvet almaya muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan, başkasının muavenet ve ittifakına samimî yapışırlar.
  • Samimî bir ihlâsşerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet,ihlâs ile kim ne isterse Allah verir.
  • Ehl-i hidayetin ihlası kaybedip kaybetmemesi için dokuz emir;
   1. Kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adâveti ile uğraşmamak.
   2. Daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun ortak paydalara odaklanmak.
   3. “Mesleğim haktır,” yahut “daha güzeldir” denilebilir, “Hak yalnız benim mesleğimdir” denilemez.
   4. Ehl-i hakla ittifaktevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmek.
   5. Ehl-i dalâlete karşı şahs-ı mânevî çıkarıp, o müthiş şahs-ı mânevî-i dalâlete karşıhakkaniyetmuhafaza ettirmek,
   6. Hakkı, bâtılın savletinden kurtarma ideali.
   7. Nefsini ve enâniyetini terk etmek
   8. Yanlış düşündüğü izzetini fark etmek
   9. Ehemmiyetsiz, rekabetkârâne hissiyatını terk etmek
 • Üçüncüsü

  • Ehl-i hakkın ihtilâfı himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehl-i dalâletin ittifakı yüksek himmetinden değildir. Belki ehl-i hidayetin ihtilâfı, gayretlerini verimsiz kullanmasından ve ehl-i dalâletin ittifakı, himmetsizlikten gelen zaaf ve aczdendir.
   • Hak yolunda hizmet edenlerin “Öğrencilerim niçin onun yanına gidiyorlar? Niçin onun kadar taraftarım bulunmuyor?” diye, enâniyet etmesi.
  • Cenâb-ı Hakkın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ’ (sayı çokluğu) ile ve fazla muvaffakiyetle değildir.
  • Hünerkesret-i etbâ’ ile değildir. Belki hünerrıza-yı İlâhîyi kazanmakladır. Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenâb-ı Hakkın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah’ın vazifesine karışma.

Lema20 Sebep3 Sayi coklugu degil Allah Rizasihttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=832252136802873
https://twitter.com/risaleinurozet/status/474841568898473985

20. Lema – 1. Sebep

20. Lema

 • “Muhakkak ki Biz sana kitabı hak ile indirdik. İbadetini ihlâs ile Ona yönelterek sadece Allah’a kulluk et. Bilin ki, şirkten ve riyadan uzak hâlis din Allah’a mahsustur.” Zümer Sûresi, 39:2-3.
 • “İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.” Hadis-i Şerif
 • Neden ehl-i dünya rekabetsiz ittifak ettikleri halde, ehl-i hak rekabetli ihtilâf ediyorlar? Yedi sebep beyan edilecektir.
  • Birincisi/7

   • Ehl-i hakkın ihtilâfı hakikatsizlikten gelmediği gibi, ehl-i gafletin ittifakı dahihakikattarlıktan değildir.
   • Ehl-i dünyanın ve ehl-i siyasetin işleri ayrı ayrıdır, birbirlerine ilişmezler. Ehl-i din ve ashab-ı ilimin ise herbirisinin vazifesi umuma baktığından bir makama çok namzet bulunur. O noktada ihtilaflar olur. Bu müthiş marazın merhemi, ilâcı, ihlâstır.
   •  Benim mükâfâtımı vermek ancak Allah’a aittir.” Yunus Sûresi, 10:72; Hûd Sûresi, 11:29; Sebe’ Sûresi, 34:47.
   • “Peygambere düşen, ancak tebliğ etmekten ibarettir.” Nur Sûresi, 24:54.
    • Hüsnü kabul ve hüsn-ü tesir ve teveccüh-ü nâsı kazanmak noktalarının Cenâb-ı Hakkın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lâzım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlâsmuvaffak olunur. Yoksa ihlâsı kaçar.

Lema20 Sebep1 Hasiye Teveccuh-u Nas

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=830806526947434
https://twitter.com/risaleinurozet/status/473853544924454912
http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-20

19. Lema – 5-6-7. Nükte

5. Nükte

 • Bir fakirin, kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet, bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlıkla yediği en âlâ baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir.
 • Bazı müsrif insanlar, iktisatçıları cimrilik ile suçluyorlar. Hâşâİktisatizzet ve cömertliktir. Cimrilik ve zilletehl-i israf ve savurganların zâhirî keyfiyetlerinin içyüzüdür.

6. Nükte

 • Tevazu, nasıl ki zelil olmaktan farklı ise aynen öyle de iktisat ve hısset (cimrilik) de farklıdır.
 • Hayırda ve ihsanda—fakat müstehak olanlara—israf olmadığı gibi, israfta da hiçbir hayır yoktur.” İmam-ı Âzam

7. Nükte

İsraf, hırsı intaç eder. Hırs üç neticeyi verir

Birincisi

 • Kanaatsizliktir. Kanaatsizlik ise sa’ye, çalışmaya şevki kırar. Şükür yerine şekvâ ettirir, tembelliğe atar. Ve meşruhelâl, az malı terk edip, gayr-ımeşrukülfetsiz bir malı arar. Ve o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder.

İkincisi

 • Haybet (elindekini kaybetmek) ve hasârettir (zarar etmek). Maksudunu kaçırmak ve küçümsenmeye mâruz kalıp yardımlardan da mahrum kalmak,
 • Çok âlimlerin ve ediplerin zekâvetlerinin verdiği bir hırs sebebiyle fakr-ı hale düşmeleri ve çok aptal ve iktidarsızların, fıtrî kanaatkârâne vaziyetleriyle zenginleşmeleri kat’î bir surette ispat eder ki, rızk-ı helâlacz ve iftikara göre gelir, iktidar ve ihtiyar ile değil.
 • “Kanaat, tükenmez bir hazinedir.” Hadis-i Şerif

Üçüncüsü

 • Hırs, ihlâsı kırar, amel-i uhreviyeyi zedeler. Çünkü, bir ehl-i takvânın hırsı varsa, teveccüh-ü nâsı (insanların ilgisi) ister. Teveccüh-ü nâsı mürâât eden, ihlâs-ı tâmmı bulamaz.

Lema19 Nukte7 Hirs ihlasi kirar

 • İsrafkanaatsizliği intaç eder. Kanaatsizlik ise, çalışmanın şevkini kırar, tembelliğe atar, hayatından şekvâ kapısını açar, mütemadiyen şekvâ ettirir. Hem ihlâsı kırar, riyâ kapısını açar. Hem izzetini kırar, dilencilik yolunu gösterir.
 • Hangi müsrifle görüşsen, şekvâlar işiteceksin. Ne kadar zengin olsa da yine dili şekvâ edecektir. En fakir, fakat kanaatkâr bir adamla görüşsen, şükür işiteceksin.
 • “Yiyin, için, fakat israf etmeyin.” A’râf Sûresi, 7:31.
 • “Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme.” [İbn-i Sina'dan]

- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=830103563684397
https://twitter.com/risaleinurozet/status/473416605402005504

19. Lema – 2-3-4. Nükte

2. Nükte

 • İktisat ve kanaat ile tad alma duygusu kapıcı hükmünde tutulur. İsrafta hazları tatmin etmek ihtiyaçların önüne geçtiği için bedene zarar verir.
 • Bir lokma, peynir ve yumurta gibi gıdalı maddeden kırk para, diğer lokma en âlâ baklavadan on kuruş olsa; bu iki lokma, ağza girmeden, beden itibarıyla farkları yoktur, müsavidirler. Boğazdan geçtikten sonra, ceset beslemesinde yine müsavidirler. Belki, bazan kırk paralık peynir daha iyi besler. Yalnız, ağızdaki tad alma noktasında yarım dakika bir fark var. Yarım dakika hatırı için kırk paradan on kuruşa çıkmak ne kadar mânâsız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin.

3. Nükte

 • Tad alma yalnız maddî cesede bakmıyor. Belki kalbe, ruha, akla dahi baktığı cihetle, midenin fevkinde hükmü var, makamı var. İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükrâniyeyi yerine getirmek ve envâ-ı niam-ı İlâhiyeyi hissedip tanımak kaydıyla ve meşru olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla, lezzetini takip edebilir.

4. Nükte

 • İktisat etmeyen, zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeğe namzettir. Bu zamanda israfata medar olacak para, çok pahalıdır. Mukabilinde bazan haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazan mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor.
 • “Asıl bütün mahlukların rızıklarını veren, kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teala’dır.” Zariyat, 58
 • “Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah’a ait olmasın.” Hud, 6
 • İktisat, sebeb-i izzet ve kemal olduğuna delalet eden bir vakıa:
  Bir zaman, dünyaca sehavetle meşhur Hâtem-i Tâî, mühim bir ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit, çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki: Bir ihtiyar fakir adam, bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş; cesedine batıyor, kanatıyor. Hâtem ona dedi: “Hâtem-i Tâî, hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git; beş kuruşluk bu çalı yüküne bedel, beş yüz kuruş alırsın.” O muktesid ihtiyar demiş ki: “Ben, bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım. Hâtem-i Tâî’nin minnetini almam.” Sonra, Hâtem-i Tâî’den sormuşlar: “Sen kendinden daha civanmerd, aziz, kimi bulmuşsun?” Demiş: “İşte sahrada rast geldiğim o muktesid ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha civanmerd gördüm.”

 

Lema 19 Nukte 4 Iktisat sebebi izzet ve kemaldir

- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=829433630418057
https://twitter.com/risaleinurozet/status/472995317143851008