Lema 25 – Deva 15

Yirmi Beşinci Lema – On Beşinci Deva

 • Hastalığın suretine bakıp “ah!” eyleme; mânâsına bak, “oh!” de.
 • “En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridir.” Hadis-i Şerif
 • Hastalık, dünya aşkını ve alâkasını hafifleştirdiğinden, vefat ile dünyadan ayrılma acısını azaltır.

Lema25 Deva15 en cok kamil insanlar musibete ugrartwitter/lema25deva15facebook/lema25deva15

Lema 25 – Deva 13

Yirmi Beşinci Lema – On Üçüncü Deva

 • Hastalık bazılarına ehemmiyetli bir definedir, gayet kıymettar bir hediye-i İlâhiyedir. Her hasta, kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir.
 • Hastalık gafleti dağıtır, âhireti düşündürür, ölümü tahattur ettirir, öylece hazırlanır. Bazen öyle bir kazancı olur ki, yirmi senede kazanamadığı bir mertebeyi yirmi günde kazanır.

Lema25 Deva13 Hastalik gafleti dagitir Ahireti hatirlatir

facebook/Lema25Deva13twitter/Lema25Deva13

Lema 25 – Deva 12

Yirmi Beşinci Lema – On İkinci Deva

 • Hadisçe sabittir ki, “Müttakî bir mü’min, hastalık sebebiyle yapamadığı daimî virdinin sevabını, hastalık zamanında yine kazanır.”
 • Hastalık, insandaki aczini, zaafını ihsas eder. O aczin lisanıyla ve zaafın diliyle, hâlen ve kàlen bir dua ettirir.
 • “Eğer duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var?” Furkan Sûresi, 77

Furkan77 Lema25 Deva12 Duaniz olmasa ne oneminiz var

facebook/Lema25Deva12twitter/Lema25Deva12

Lema 25 – Deva 11

Yirmi Beşinci Lema – On Birinci Deva

 • Önceki hastalıklarından geriye, o hastalığı geçmiş olmasının hazzı ve ona sabretmiş olmanın sevabı kalmıştır. Gelecekteki hastalıkları düşünmek de divaneliktir. Sen, Cenâb-ı Hakkın sana verdiği bütün sabır kuvvetini sağa sola dağıtma, bu saatteki eleme yönelt, “Y SABÛR” de, dayan.

Lema25 Deva11 Sabir kuvvetini saga sola dagitma

facebook/lema25deva11twitter/Lema25Deva11

Lema 25 – Deva 10

Yirmi Beşinci Lema – Onuncu Deva

 • Ey lüzumsuz merak eden hasta! Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen, merak etmemeye çalış. Yani, hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes.
 • Nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir; öyle de, şekvâ, hastalığı, musibeti tezyid eder.

Lema25 Deva10 Sukur nimeti artirir sikayet musibeti cogaltir

facebook.com/lema25deva10twitter.com/lema25deva10

Lema 25 – Deva 9

Yirmi Beşinci Lema – Dokuzuncu Deva

 • Bazen hastalıktan ölüme neden olduğu için korkulur.
  • “Ecel kaçınılmazdır, ertelenemez.” Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler, o ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar.
 • Ehl-i iman için ölüm, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir; hem dünya meydanındaki imtihandan, talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur.

Lema25 Deva9 Olum kulluk gorevinin sona ermesidir

facebook.com/Lema25Deva9twitter.com/L25D9