Lema 25 – Deva 20

 • Hastalık iki kısımdır.
  • Hakikî hastalık: normal hastalıklardır. Tedavi için ilaçları kullanmak ve hekimleri dinlemek gerekir fakat tesiri ve şifaCenâb-ı Haktan bilmek gerektir. Derdi O verdiği gibi, şifayı da O veriyor.
  • Vehmî hastalık: vesveseye dayalı hayali hastalıklar. Bunun en müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet verilmezse küçülür, dağılır. Vehmi hastalık devam ederse hakikatmış gibi algılanır.

Lema25 Deva20 vehim vesvese hastalik

facebook/Lema25Deva20twitter/Lema25Deva20

Lema 25 – Deva 19

 • Hayat daima sıhhat ve afiyet içinde monoton şekilde devam etse “yokluk”u ve “hiçlik”i hissettirip hayatı sıkıntılı duruma sokar. Musibetler hayatın kıymetini ortaya çıkartır.
 • Musibetlerin, şerlerin, hattâ günahların aslı ve mayası hiçliktir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Sadece rahat içinde kalmak hiçlikteki karanlığı hissettirir. Hareket ve başkalaşma varlığın ışığını ortaya çıkarır.
 • Hastalıklar kıymetli hayatı saflaştır, terakki ettirir, kemale erdirir.

Lema 25 Deva19 Hastalik hayati gelistirir saflastirir

facebook/Lema25Deva19twitter/Lema25Deva19

Lema 25 – Deva 18

 • Ey şükrü bırakıp şekvâya giren hasta! Şekvâ bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekvâ ediyorsun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var, yapmadın.
 • “O kimseler ki, başlarına bir musibet geldiğinde ‘Biz Allah’ın kullarıyız; dönüşümüz de ancak Onadır’ derler.” Bakara Sûresi, 156.
 • Nimette kendinden yukarıya bakıp şekvâ etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı, kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki, şükretsin.

Said Nursi - Lema25 Deva18 Sukur sikayet hak

twitter/Lema25Deva18facebook/Lema25Deva18

Lema 25 – Deva 17

Yirmi Beşinci Lema – On Yedinci Deva

 • Ey hastalık vasıtasıyla hayır yapamamaktan şikayet eden hasta! Şükret. Hayır yapmanın en hâlisinin kapısını sana açan, hastalıktır.
  • Hastalara bakmak sevaptır. Hasta ziyareti sünnettir.
  • Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer.
  • Hasta etrafındakilerin ilgisinin odağındadır.
  • Hastalık dua etmeyi çoğaltır.
 • Hastalık duanın vaktidir; şifa duanın neticesi değil. Belki Cenâb-ı Hakîm-i Rahîm şifa verse, fazlından verir.
 • Dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa, makbul olmadı denilmez. Hâlık-ı Hakîm daha iyi biliyor; menfaatimize hayırlı ne ise onu verir. Bazan dünyaya ait dualarımızı, menfaatimiz için âhiretimize çevirir, öyle kabul eder.

Lema25 Deva17 Hastalarin Duasini Aliniz - Hadis

facebook/Lema25Deva17twitter/Lema25Deva17

Lema 25 – Deva 15

Yirmi Beşinci Lema – On Beşinci Deva

 • Hastalığın suretine bakıp “ah!” eyleme; mânâsına bak, “oh!” de.
 • “En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridir.” Hadis-i Şerif
 • Hastalık, dünya aşkını ve alâkasını hafifleştirdiğinden, vefat ile dünyadan ayrılma acısını azaltır.

Lema25 Deva15 en cok kamil insanlar musibete ugrartwitter/lema25deva15facebook/lema25deva15