Lema 25 – Deva 7

Yirmi Beşinci Lema – Yedinci Deva

 • Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i İlâhiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilâkis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü birşey devam etse tesirini kaybeder.
 • “Herşey zıddıyla bilinir.” Karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir.

Lema25 Deva7 Her sey ziddiyla bilinir

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/900536263307793
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/516201697069502464

25. Lema – 6. Deva

Yirmi Beşinci Lema – Altıncı Deva

 • Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve içyüzündeki sevabı düşün. “Bu da geçer, yâ Hû” de, şekvâ yerinde şükret.
 • Dünya bir gün bize “Haydi, dışarı” diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı kovmadan, biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden, kalben onu terke çalışmalıyız.
 • Hastalık der ki: “Senin vücudun taştan, demirden değildir, zayıftır. Gururu bırak, aczini anla. Mâlikini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren.” Kalbin kulağına gizli ihtar ediyor.

Lema25 Deva6 Hastalik ikazi ile dunyayi terk et

https://twitter.com/risaleinurozet/status/515766044808732672
– https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/899909953370424

 

25. Lema – 5. Deva

Yirmi Beşinci Lema – Beşinci Deva

 • Ey maraza müptelâ hasta! Hastalık bazılarına bir ihsan-ı İlâhîdir, bir hediye-i Rahmânîdir.
 • Hasta olan birçok kişi ahireti daha çok düşünmeye başlar. Bu durumda sağlıklı olup ahireti düşünmeyenler için de sıhhat bir çeşit hastalıktır.

Lema25 Deva5 Hastalik bazilarina sihhattir

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/899671066727646
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/515573885522423809

 

25. Lema – 4. Deva

Yirmi Beşinci Lema – Dördüncü Lema

 • Ey şekvâcı hasta! Senin vücudun senin mülkün değildir. Onun mâliki, mülkünde istediği gibi tasarruf eder.
 • Açlıkla Rezzak ismi, hastalıkla Şafi ismi bilinir.

Lema 25 Deva 4 Malik mulkunde istedigi gibi tasarruf eder

- https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/899230486771704 
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/515234839805837312

25. Lema – 3. Deva

Yirmi Beşinci Lema – Üçüncü Deva

 • Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir.
 • İnsan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safâ ile ömür geçirmek için gelmemiştir.
 • Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve âfiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, âhireti unutturur.

Lema25-Deva3 Sihhat Afiyet Bos zaman vakit

 

- https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/898720543489365 
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/514855469643759616

25. Lema – 2. Deva

Yirmi Beşinci Lema – İkinci Deva

 • Ey sabırsız hasta! Sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın, ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir.
 • İbadet iki kısımdır.
  • Müsbet ibadet: namaz, niyaz gibi malûm ibadetlerdir.
  • Menfi ibadet: hastalıklar, musibetler.
 • Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip, sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan şikayet değil, teşekkür et.

Lema25 Deva2 Hastalik ibadet hukmune gecebilir

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/898115373549882
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/514498906026430464

25. Lema – 1. Deva

25. Lema

Yirmi Beş Devâdır. Bir merhem, bir teselli, mânevî bir reçetedir.

“O kimseler ki, başlarına bir musibet geldiğinde ‘Biz Allah’ın kullarıyız; dönüşümüz de ancak O’nadır’ derler.” Bakara Sûresi, 156.

“Beni yediren ve içiren Odur. Hastalandığımda bana şifa veren de Odur.” Şuarâ Sûresi, 79-80.

Birinci Deva

 • Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor.

Lema 25 Deva 1 Sabret Omur gidiyor

https://www.facebook.com/risaleinurozet/photos/896706723690747
– https://twitter.com/risaleinurozet/status/513785207619866624
– http://risaleinurozet.com/lemalar/lema-25